© 2009 MM Industry s.r.o.

Hlavní stránka - Produkty - Technické plyny

Technické plyny

Pro svařování, řezání a úpravu povrchů potřebujete všechny standardně dostupné plyny a směsi.

Air Liquide Vám nabízí velký počet produktů, které pokryjí všechny vaše potřeby a aplikace.

Ochranné plyny pro obloukové svařování, topné plyny a kyslík, laserové plyny nebo procesní plyny jsou dodávány v různých formách.

V naší prodejně najdete plyny z možností okamžitého odběru.

Technologie svařování, tepelného dělení materiálů a povrchové úpravy jsou nezbytné v širokém spektru výrobních odvětví. Neobejde se bez nich stavba lodí, kolejových vozidel, výroba automobilů, ocelových konstrukcí ale jsou zapotřebí také pro řemeslnou výrobu, drobné garážové práce pro domácnost apod. Jsou vykonávány jak amatérsky, individuálně řemeslníky, tak v automatizovaných procesech vysoce rozvinutými nadnárodními společnostmi.

Společnost Air Liquide stála u zrodu těchto moderních technologií. Dnes tedy ovládá řešení jak klasických metod, tak jejich nejnovějších vývojových podob. Řešení, která kombinují plyny, stroje a uživatele spolu s procesy, jejichž neustálý rozvoj je zajišťován v našich výzkumných a vývojových centrech. Díky naším teoretickým znalostem a mnohaletým praktickým zkušenostem s tepelnými zdroji jako je plamen, elektrický oblouk, plasmový oblouk a laserový svazek dokážeme navrhnout optimální parametry uvedených technologických procesů.

Aplikace:

Aplikace používané ve vašich procesech jsou:
 • Svařování: MIG/MAG, TIG, Plasma, Laser,
 • Řezání: Plamen, Laser,
 • Povrchové úpravy: Žíhání plamenem, Plasma
 • Lokální ohřívání: Pájení,
 • Tvarování vstřikováním plynu (GAIM) je proces široce využívaný ve výrobě vysoce kvalitních plastových výrobků pro domácnost i částí automobilu.
Vyberte si naše zdokonalená řešení pro každý z těchto procesů.

Plyny a zařízení:

Zásobujeme vás plyny a zařízením využívaným k provedení nebo urychlení vaší instalace. Můžeme dodat tyto plyny a jejich směsi různým způsobem, např.v lahvích a svazcích, kryogenních zásobnících či výrobou na místě.

Služby přidané hodnoty

Air Liquide nabízí široký okruh služeb, přizpůsobených speciálně potřebám vašeho průmyslu.

Naše služby zahrnují:

 • Správa lahví:
 • systémy řízení a skladování lahví,
 • RAG: automatické dodávky plynů,
 • Analýzy v místě používání :
 • Flosafe: zdokonalená a potřebám zákazníků přizpůsobená řešení v instalacích a rozvodech plynů,
 • CAP: posouzení, audit a zavedení řešení k úspoře vašich nákladů,
 • Audit & analýza : analýza a vylepšení instalací plynu,
 • Údržba: údržba a instalace systému potrubí a plynového zařízení,
 • SPL: bezpečnost a čistota v místě použití.
Naši specialisté Vám pomohou zavést nové kovy jako hliník a speciální antikorozní oceli a opatřit Vás nezbytnými metodami a odborností při dodržení bezpečnostních podmínek.

Naším cílem je stát se Vaším spolehlivým partnerem – ať jste kdekoli na světě.