© 2009 MM Industry s.r.o.

Hlavní stránka - Produkty - Rozvody a revize plynů. Jádrové vrtání prostupů.

Rozvody a revize plynů. Jádrové vrtání prostupů.

Provádíme kompletní dodávky, instalace a revize v rodinných domech, bytech, průmyslových objektech, školách a společenských zařízeních.

Firma provádí a zajišťuje dodávky ,montáže,servis a projekty u těchto druhů prací:

 • opravy, servis a revize plynových zařízení domovních, průmyslových plynovodu a kotelen
 • voda,topení,plyn včetně revizí
 • nerez potrubí svařování v ochranné atmosféře,lisování
 • vzduchotechnika
 • klimatizace
 • výměníkové stanice, přípojky horkovodu ,přeložky potrubí
 • předizolované potrubí a údržba výměn.stanic.

Činnosti dle doložených oprávnění jsou:

 • vodoinstalace
 • plynoinstalace
 • topenářství
 • montáž, revize, oprava, údržba vyhrazených plynových zařízení
 • poradenská činnost v investiční výstavbě
 • obchodní činnost v oblasti průmyslového a spotřebního zboží

PŘEHLED ČINNOSTÍ

Montážní práce

 • obsahují kompletní dodávky, montáž, příslušné tlakové zkoušky a revize, včetně uvádění spotřebičů do provozu a předávacích protokolů.
 • montážní práce plynoinstalatérské (rozvody plynu od HUP v rod. domcích, průmyslových objektch, bytových domech, do kotelen škol a budov, sálavé vytápění v provozních halách, tělocvičnách, kostelích)
 • montážní práce vytápění (rozvody ocel, měď, plast, podlahové vytápění, dálkové rozvody pára)
 • montážní práce (vodoinstalace, odpadní potrubí, kompletace zařizovacích předmětů a baterií v rodinných domcích, bytových domech, ve výrobních provozovnách, ve školách)
 • vzduchotechnické rozvody, klimatizací

Servis záruční, pozáruční a opravy

 • záruční a pozáruční servis na základě servisních smluv
 • poradenská a hotovostní služba - hlídání termínů (revizí, čištění a prohlídek plynových zařízení dle vyhlášek č. 85/78 Sb., ČSN 386405 a vyhl. č. 111/81 SB.)
 • opravy výše uvedených rozvodů a zařízení
 • nepřetržitá tel. služba - na opravy a údržby vyjíždějí servisní technici do 24 hod,v případě havárií okamžitě nebo dle dohodnutých podmínek

Revize

 • Skladování a úpravu plynů
 • Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • Zkapalňování a odpařování plynů
 • Zvyšování a snižování tlaku plynů
 • Rozvod plynů
 • Spotřeba plynů spalováním

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Firma má výrobní, skladové a prodejní prostory ve Frýdku-Místku. K zajištění instalací a služeb slouží několik plně vybavených montážních vozidel, nákladních vozidel (až 12 tun), vysokozdvižný vozík na skládání trubek a materiálu a veškeré potřebné výrobní zařízení (svářečky, závitořezy, ohýbačky, autogeny, pájecí a lisovací nářadí aj.). Námi poskytované služby jsou zajištěny odbornými pracovníky v oborech voda, topení, plyn. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a vybaveni potřebnými doklady a zkouškami.Pro předvýrobní část má firma kvalitně vybavenou vlastní dílnu. Na provádění stavebních prací jsou smluvně zajištěny subdodavatelské firmy.

ZÁRUKA NA DÍLO

Záruka na dokončené dílo se sjednává na dobu 24 měsíců od doby odstranění všech vad a nedodělků.

FOTOGALERIE